Aldaketa, Eremu publikoan terrazak eta ostalaritzari zein merkataritzari loturiko bestelako elementuak paratzea arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena. Aldaketa 10., 13., 18., 19. eta 20. ordenantza fiskaletan.

December 21, 2017

 
 

Aldaketa, Eremu publikoan terrazak eta ostalaritzari zein merkataritzari loturiko bestelako elementuak paratzea arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

243. ALDIZKARIA – 2017ko abenduaren 21a

Udalak, 2017ko azaroaren 30ean egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen aldaketa aipatu ordenantzan.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325.1 artikuluan xedatuari jarraikiz, onetsitako ordenantza jendaurrean egongo da hogeita hamar egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek espedientea aztertu eta erreklamazio, kexa edo oharrak aurkez ditzaten.

Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, ordenantza behin betiko onetsi eta testua osorik emanen da argitara Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

Antsoainen, 2017ko abenduaren 1ean.–Alkatea, Ander Andoni Oroz Casimiro.

Aldaketa 10., 13., 18., 19. eta 20. ordenantza fiskaletan. Hasierako onespena

243. ALDIZKARIA – 2017ko abenduaren 21a

Antsoaingo Udalak, 2017ko azaroaren 30ean egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zituen aipatu udal ordenantzak.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, onetsitako ordenantza jendaurrean egonen da hogeita hamar egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek espedientea aztertu eta erreklamazio, kexa edo oharrak aurkez ditzaten.

Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, ordenantzak behin betiko onetsi eta testuak osorik emanen dira argitara Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

Antsoainen, 2017ko abenduaren 1ean.–Alkatea, Ander Andoni Oroz Casimiro

Compartir en las redes sociales


<< atzera