2016

Diru-sarrerak eta gastuak. Kapitulu ekonomikoaren arabera (28 kb)   Aurrekontu egonkortasuna eta gastu-araua. Zorpetze-muga (18 kb)

2015

Finantzaketa gaitasuna edo beharra, aurrekontuak egonkortzeari begira (19kB)