Aprobación inicial de las Ordenanzas Fiscales números 9, 10, 19, 22 y 23

Noticias eus

1. ALDIZKARIA – 2019ko urtarrilaren 2a

Udalak, 2018ko azaroaren 28an egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zituen aipatu udal ordenantzak.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz, onetsitako ordenantzak jendaurrean egonen dira hogeita hamar egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek espedientea aztertu eta erreklamazio, eragozpen edo oharrak aurkez ditzaten.

Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkezten ez badu, ordenantzak behin betiko onetsitzat joko dira, eta testua osorik emanen da argitara Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

Antsoainen, 2018ko azaroaren 30ean.–Alkatea, Ander Andoni Oroz Casimiro.

Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba