Derogación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto

Noticias eus

1. ALDIZKARIA – 2019ko urtarrilaren 2a

Udalak, 2018ko azaroaren 28an egin osoko bilkuran, honako hau erabaki zuen:

1. Indargabetzea Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza (gainbalioak).

2. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

Antsoainen, 2018ko abenduaren 30ean.–Alkatea, Ander Andoni Oroz Casimiro.

Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba