Ayuntamiento de Ansoáin / Antsoaingo Udala

Onarpen-eskabidea Haur hezkuntzako lehen zikloko ikastetxerako. 2023/2024 Ikasturtea

  HAURRAREN DATUAK:

  Izena (*)

  1. Abizena (*)

  2. Abizena (*)

  Jaiotze data (*)

  Nazionalitatea (*)

  AITA/AMA/LEGEZKO TUTOREAREN DATUAK:

  Ama/aita/tutore legalaren izen abizenak (*):

  Aita/ama /tutore legalaren NANa edo baliokidea (*):

  Ondorengo egoeretatik bat aukeratu:

  Afiliatua:
  Gizarte SegurantzaBestelakoak

  AITA/AMA/LEGEZKO TUTOREAREN DATUAK:

  Ama/aita/tutore legalaren izen abizenak:

  Aita/ama/tutore legalaren NANa edo baliokidea:

  Ondorengo egoeretatik bat aukeratu:

  Afiliatua:
  Gizarte SegurantzaBestelakoak

  FAMILIA OSAERA:

  Deialdi berean bi seme-alabarentzat edo gehiagorentzat ikaspostua eskatzen da (ikaspostuaren erreserba eta jaio gabearentzako eskaera barne):

  Kasua bada, zehaztu anai/arrebaren izena:

  6 urte beherako bi edo gehiago seme alaba daude familian (2015/03/16tik aurrera jaioak):

  Familia gurasobakarra da edo gurasobakartasun egoeran dago:

  Familia ugaria du:

  Familia-unitateko kideren batek desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsorial aitortua du (%33koa):

  ERAGINPEKO EREMU GEOGRAFIKOA:

  Familiaren etxearen helbidea (*)

  Herria (*)

  Helbide elektronikoa (e-maila) (*)

  Harremanetarako telefonoa (*)

  ¿Antsoain lan egiten du?
  AitaAmaTutorea

  Lantegiaren izena:

  ¿Udal haur eskolan lan egiten du?
  AitaAmaTutorea

  HIZKUNTZA-EREDUAREN LEHENTASUNA

  1. aukera
  EuskaraGaztelania

  2. aukera
  EuskaraGaztelania

  BESTELAKO IRIZPIDEAK:

  Erantzuna baiezkoa bada, egokitzat jotzen dituen salbuespenezko egoeraren dokumentuak aurkeztu behar ditu.

  Eskatzailearen baimena:

  Eskatzailearen adierazpena, eskaera hau aurkezteko garaian:

  Onarpen eskabidea egiten duen pertsonaren izen, abizenak eta NAN-a. (*)

  [recaptcha]

  Facebook
  Twitter
  Volver arriba