Goi-karguei eta zuzendaritzako langileei buruzko informazioa

Goi-karguei eta zuzendaritza-funtzioak dituzten gainerako langileei buruzko informazioa:

  • Identifikazioa eta izendapena.
  • Datu biografiko profesionalak.
  • Telefonoa eta helbide elektrikoak, elkarrekin ari daitezen.
  • Funtzioak.
  • Parte hartzen ari den edo azken lau urteetan parte hartu duen kide anitzeko organoak edo organismo publikoetako eta merkataritza-sozietateetako zuzendaritza- eta administrazio-kontseiluak, baita kide den edo azken lau urteetan kide izan den elkarte, fundazio eta entitate pribatuetako zuzendaritza-organoak.
  • Bateragarritasuna baimendu edo aitortu zaion jarduera publiko edo pribatuak.

Alkatetzaren eta zinegotzien datu biografikoak, helbide elektronikoa barne.

Goi-karguen jarduera eta ondasunen interesen erregistroa:

Alejandro Garcia      Aritz Ayesa      Carlos Jimenez        Carmelo Jímenez    Francisco Javier Vilchez        Gorka Hermoso       Ivan Cacho        Jabyer Andueza        Jesús Antonio Lizaso     Jon Garai     Laura Molina    Laura Zorraquino      Maria Elena Ugarte        Marta Diez       Miguel Angel Arbizu         Sara Gila        Silvia Miranda

Goi-karguek karguak uzteagatik jasotako kalte-ordainak.

Goi-karguen eta partaidetzapeko erakundeetako goi-arduradunen ordainsariak

* Alkatetzaren eta zinegotzien ordainsariak: 2023/7/3ko eta 2023/10/25eko Osoko Bilkuraren Erabakia.

           * Dedikazio esklusiboa duen zinegotzia izendatzea.

Udaleko kideen agenda instituzionala: alkatea eta goi-kargudunak.

Tokiko ordezkariei dagokienez, ordainsariak, ondasunen urteko aitorpenak eta jarduerak apirilaren 2ko 7/1975 Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen arabera argitara emango dira. Edonola ere, ondasun higiezinen kokapen zehatzari buruzko datuak ez dira argitara emango eta haien titularren pribatutasuna eta segurtasuna bermatuko dira

Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba