2013ko Aurrekontua

SARRERAK

2013ko sarrerak

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 2.574.764,00
Zeharkako zergak 238.505,00
Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrerak 2.099.735,24
Transferentzia arruntak 3.008.666,90
Diru-sarrera patrimonialak eta ustiatze komunalak 16.402,00
Kapital transferentziak 00,00
SARRERAK GUZTIRA 7.938.073,14

GASTUAK

2013ko gastuak

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Langileen gastuak 3.497.155,11
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 3.594.716,32
Finantza gastuak 64.743,18
Transferentzia arruntak 612.001,28
Inbertsio errealak 33.100,00
Pasibo finantzarioak 136.357,25
GASTUAK GUZTIRA 7.938.073,14

GASTUEN ERABILERA: KONTZEPTUA

 • Finantza eta Zerga Administrazio orokorra.
 • Hiritarren segurtasuna.
 • Gizarte babesa eta gizarte sustapena.
 • Osasuna.
 • Hezkuntza (Haur Eskola eta Ikastetxea).
 • Euskararen sustapena.
 • Hirigintza eta etxebizitza.
 • Hiritarren ongizatea (garraio publikoa, kaleen garbiketa, etc).
 • Kirola eta kultura.
 • Bestelako zerbitzuak.
 • Finantza karga.
Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba