Ayuntamiento de Ansoáin / Antsoaingo Udala

2013ko Aurrekontua

SARRERAK

2013ko sarrerak

DeskribapenaZenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak2.574.764,00
Zeharkako zergak238.505,00
Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrerak2.099.735,24
Transferentzia arruntak3.008.666,90
Diru-sarrera patrimonialak eta ustiatze komunalak16.402,00
Kapital transferentziak00,00
SARRERAK GUZTIRA7.938.073,14

GASTUAK

2013ko gastuak

DeskribapenaZenbatekoa (€)
Langileen gastuak3.497.155,11
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak3.594.716,32
Finantza gastuak64.743,18
Transferentzia arruntak612.001,28
Inbertsio errealak33.100,00
Pasibo finantzarioak136.357,25
GASTUAK GUZTIRA7.938.073,14

GASTUEN ERABILERA: KONTZEPTUA

 • Finantza eta Zerga Administrazio orokorra.
 • Hiritarren segurtasuna.
 • Gizarte babesa eta gizarte sustapena.
 • Osasuna.
 • Hezkuntza (Haur Eskola eta Ikastetxea).
 • Euskararen sustapena.
 • Hirigintza eta etxebizitza.
 • Hiritarren ongizatea (garraio publikoa, kaleen garbiketa, etc).
 • Kirola eta kultura.
 • Bestelako zerbitzuak.
 • Finantza karga.
Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba