Ayuntamiento de Ansoáin / Antsoaingo Udala

2014ko Aurrekontua

SARRERAK

2014ko sarrerak

DeskribapenaZenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak2.381.053,70
Zeharkako zergak17.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak1.813.646,09
Transferentzia arruntak3.078.066,78
Ondareko diru-sarrerak47.202,00
Inbertsio errealak besterentzea70.000,00
SARRERAK GUZTIRA7.406.968,57 

GASTUAK

2014ko gastuak

DeskribapenaZenbatekoa (€)
Langileria gastuak3.455.430,34
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak3.064.018,26
Finantza-gastuak46.081,33
Transferentzia arruntak568.813,20
Inbertsio errealak29.000,00
Finantza-aktiboak111.645,93
Finantza-pasiboak131.979,51
GASTUAK GUZTIRA7.406.968,57 

GASTUEN ERABILERA: KONTZEPTUA

 • Finantza eta Zerga Administrazio orokorra.
 • Hiritarren segurtasuna.
 • Gizarte babesa eta gizarte sustapena.
 • Osasuna.
 • Hezkuntza (Haur Eskola eta Ikastetxea).
 • Euskararen sustapena.
 • Hirigintza eta etxebizitza.
 • Hiritarren ongizatea (garraio publikoa, kaleen garbiketa, etc).
 • Kirola eta kultura.
 • Bestelako zerbitzuak.
 • Finantza karga.
Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba