Ayuntamiento de Ansoáin / Antsoaingo Udala

2015eko Aurrekontua

SARRERAK:

DeskribapenaZenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 2.462.253,00
Zeharkako zergak 152.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak 1.908.065,85
Transferentzia arruntak 3.134.02,00
Ondareko diru-sarrerak 16.202,00
Inbertsio errealak besterentzea 460.000,00
SARRERAK GUZTIRA 8.132.541,55

GASTUAK:

DeskribapenaZenbatekoa (€)
Langileria gastuak 3.429.770,06
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 3.109.955,25
Finantza-gastuak 34.995,09
Transferentzia arruntak 591.542,44
Inbertsio errealak 58.600,00
Finantza-aktiboak 775.306,46
Finantza-pasiboak 132.372,25
GASTUAK GUZTIRA 8.132.541,55

Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba