Ayuntamiento de Ansoáin / Antsoaingo Udala

2016ko Aurrekontua

SARRERAK:

DeskribapenaZenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak2.531.500,00
Zeharkako zergak60.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak1.907.751,00
Transferentzia arruntak3.100.930,00
Ondareko diru-sarrerak13.252,00
Inbertsio errealak besterentzea70.000,00
Kapital transferentziak14.000,00
SARRERAK GUZTIRA7.697.433,00

GASTUAK:

DeskribapenaZenbatekoa (€)
Langileria gastuak3.575.121,14
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak3.194.489,50
Finantza-gastuak5.965,66
Transferentzia arruntak626.009,44
Inbertsio errealak173.226,00
Finantza-pasiboak122.621,26
GASTUAK GUZTIRA7.697.433

Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba