2016ko Aurrekontua

SARRERAK:

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 2.531.500,00
Zeharkako zergak 60.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak 1.907.751,00
Transferentzia arruntak 3.100.930,00
Ondareko diru-sarrerak 13.252,00
Inbertsio errealak besterentzea 70.000,00
Kapital transferentziak 14.000,00
SARRERAK GUZTIRA 7.697.433,00

GASTUAK:

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Langileria gastuak 3.575.121,14
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 3.194.489,50
Finantza-gastuak 5.965,66
Transferentzia arruntak 626.009,44
Inbertsio errealak 173.226,00
Finantza-pasiboak 122.621,26
GASTUAK GUZTIRA 7.697.433

Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba