Ayuntamiento de Ansoáin / Antsoaingo Udala

2017ko Aurrekontua

SARRERAK

INGRESOS EUSK

DeskribapenaZenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak2.561.400,00
Zeharkako zergak84.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak1.997.201,61
Transferentzia arruntak3.202.647,62
Ondareko diru-sarrerak9.302,00
SARRERAK GUZTIRA7.854.551,23

GASTUAK

GASTOS EUSK

DeskribapenaZenbatekoa (€)
Langileria gastuak3.777.768,16
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak3.235.876,46
Finantza-gastuak3.121,00
Transferentzia arruntak621.835,61
Inbertsio errealak104.850,00
Finantza-pasiboak111.100,00
GASTUAK GUZTIRA7.854.551,23

Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba