2018ko Aurrekontua.

2018ko aurrekontua (81 kb)

SARRERAK

Deskribapena Kopurua (€)
Zuzeneko zergak 2.585.000,00
Zeharkako zergak 84.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak 2.143.128,09
Transferentzia arruntak 3.415.510,00
Ondareko diru-sarrerak 2.501,00
SARRERAK GUZTIRA 8.230.139,09

GASTUAK

Deskribapena Kopurua (€)
Langileria gastuak 4.366.045,70
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 2.877.170,39
Finantza-gastuak 2.721,00
Transferentzia arruntak 664.896,00
Inbertsio errealak 207.806,00
Finantza-pasiboak 111.500,00
GASTUAK GUZTIRA 8.230.139,09

Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba