Laiotzean, haritz eta arte baso misto batek, eta eguteran, erreken ondoetan, lertxundiek estaltzen zuten lurraldea, harik eta nekazariek, artzainek, egurgileek… bota zituzten arte.paisais

1989an 600 ha inguru zuhaitz baino ez zegoen (baso berritzeak barne -60 ha-, nagusiki pinuak -Austriako larizioa-), eta oso hondatuta.

Gaur egungo landaretza konifero aldatuz osatuta dago, Ezkaba mendiaren iparraldean. Sailik handiena larizio pinuak (Pinus nigra) hartzen du, erkametzak tartekatuta. Horrez gain, jatorrizko basoak desagertu izanaren ondorioz, sastrakak eta larreak aurki daitezke.