2014ko Aurrekontua

SARRERAK

2014ko sarrerak

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 2.381.053,70
Zeharkako zergak 17.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak 1.813.646,09
Transferentzia arruntak 3.078.066,78
Ondareko diru-sarrerak 47.202,00
Inbertsio errealak besterentzea 70.000,00
SARRERAK GUZTIRA 7.406.968,57 

GASTUAK

2014ko gastuak

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Langileria gastuak 3.455.430,34
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 3.064.018,26
Finantza-gastuak 46.081,33
Transferentzia arruntak 568.813,20
Inbertsio errealak 29.000,00
Finantza-aktiboak 111.645,93
Finantza-pasiboak 131.979,51
GASTUAK GUZTIRA 7.406.968,57 

GASTUEN ERABILERA: KONTZEPTUA

 • Finantza eta Zerga Administrazio orokorra.
 • Hiritarren segurtasuna.
 • Gizarte babesa eta gizarte sustapena.
 • Osasuna.
 • Hezkuntza (Haur Eskola eta Ikastetxea).
 • Euskararen sustapena.
 • Hirigintza eta etxebizitza.
 • Hiritarren ongizatea (garraio publikoa, kaleen garbiketa, etc).
 • Kirola eta kultura.
 • Bestelako zerbitzuak.
 • Finantza karga.
Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba