2015eko Aurrekontua

SARRERAK:

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak  2.462.253,00
Zeharkako zergak  152.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak  1.908.065,85
Transferentzia arruntak  3.134.02,00
Ondareko diru-sarrerak  16.202,00
Inbertsio errealak besterentzea  460.000,00
SARRERAK GUZTIRA  8.132.541,55

GASTUAK:

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Langileria gastuak  3.429.770,06
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak  3.109.955,25
Finantza-gastuak  34.995,09
Transferentzia arruntak  591.542,44
Inbertsio errealak  58.600,00
Finantza-aktiboak  775.306,46
Finantza-pasiboak  132.372,25
GASTUAK GUZTIRA  8.132.541,55

Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba