2017ko Aurrekontua

SARRERAK

INGRESOS EUSK

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 2.561.400,00
Zeharkako zergak 84.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak 1.997.201,61
Transferentzia arruntak 3.202.647,62
Ondareko diru-sarrerak 9.302,00
SARRERAK GUZTIRA 7.854.551,23

GASTUAK

GASTOS EUSK

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Langileria gastuak 3.777.768,16
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 3.235.876,46
Finantza-gastuak 3.121,00
Transferentzia arruntak 621.835,61
Inbertsio errealak 104.850,00
Finantza-pasiboak 111.100,00
GASTUAK GUZTIRA 7.854.551,23

Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba