Udalerrian honako industri jarduera hauek topa ditzakegu:

  • Metalak eraldatzeko industriak, eta doitasuneko mekanikakoak.
  • Beste manufaktura-industria batzuk (beira, zura, larrua, likoreak, eta abar).
  • Banaketarako biltegiak.
  • Zerbitzu- eta konponketa-enpresa