2018ko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena. Eta 2017ko lan publikoaren eskaintza.

January 16, 2018

11. ALDIZKARIA – 2018ko urtarrilaren 16a

Antsoaingo Udalak, 2017ko abenduaren 20an egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zituen 2018ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan ezarriari jarraikiz, espedientea jendaurrean egonen da 15 egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, herritarrek edo interesdunek aztertu eta bidezko iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.

Aditzera ematen da, orok jakin dezan.

Antsoainen, 2017ko abenduaren 21ean.–Alkatea, Ander Andoni Oroz Casimiro.

12. ALDIZKARIA – 2018ko urtarrilaren 17a

Antsoaingo Udalak, 2017ko abenduaren 20an egin bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2018ko plantilla organikoa.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235 artikuluan Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluari dagokionez ezarritakoari jarraikiz, espedientea jendaurrean egonen da 15 egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, bizilagunek edo interesdunek espedientea aztertu eta interesa dutenek aztertu eta egokiak iruditzen zaizkien alegazioak aurkez ditzaten.

Aditzera ematen da, orok jakin dezan.

Antsoainen, 2017ko abenduaren 21ean.–Alkatea, Ander Andoni Oroz Casimiro.

15. ALDIZKARIA – 2018ko urtarrilaren 22a

Antsoaingo Udalaren Gobernu Batzarrak, 2017ko abenduaren 27an egin bilkuran, 2017ko lan publikoaren eskaintza hau onetsi zuen:

Haur Eskoletako hezitzaile izateko lanpostu 1. Funtzionarioen araubidea. Euskaraz jakitea, hizkuntz eskakizuna: C1. Maila: C. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.

Aditzera ematen da, orok jakin dezan.

Antsoainen, 2017ko abenduaren 27an.–Alkatea, Ander Andoni Oroz Casimiro

Compartir en las redes sociales

<< atzera