Kontzeptu Hasierako data Bukaerako data
Zirkulazio zerga martxoak 15 apirilak 20
Lurraren kontribuzioa (lehenengo seihilekoa) apirilak 15 ekainak 5
Lurraren kontribuzioa (bigarren seihilekoa) urriak 15 azaroak 20
Ekonomi Jardueren Gaineko Zerga urriak 15 azaroak 20
Espazio publikoko pasabideak eta erreserbak urriak 15 azaroak 20
Mahaiak eta aulkiak urriak 15 azaroak 20

Ordainagiriak zergen titularren pertsonen bizilekuetara bidalzent dira.

Helbideratu gabeko ordainagiriak ordaindu ditzakezu, ordainagiriaren atzealdean zehazten diren edozein eratan.

Helbideratutako ordainagiriak, borondatezko aldia bukatu ondoren zordunduko dira ordainagiri bakoitzean adierazten den kontu zenbakian.

ORDUTEGIAK ETA EGUN BALIOGABEAK