Behar duzun eredua aukeratu eta bete ezazu. Ondoren  sinatu eta, bere izapidetzerako udalean entregatu.

JAKINARAZPENAK:

LA.1: Irekitzeko lizentzia jakinarapena. Titular aldaketa. (27,3 kb)

LA2: Aurretiazko jakinarazpena erantzukizunezko aitorpenarekin, jarduera kaltegabeetarako edo sailkatuetarako (31,5 kb)

LO1: Obrak. 35/2002* Foru Legearen 189 hir. artikuluan xedatutako jarduketetarako erantzukizunezko aitorpena eta aurretiazko jakinarazpena (58 kb)

LO2: Obren aurretiazko jakinarazpena erantzukizunezko aitorpenarekin, 12/2012 Legearen aplikazio esparruan arautzen diren jarduera komertzialerako edo 448/2014 Foru Aginduaren II eranskinean arautzen diren jarduerak edo kaltegabeetarako jarduerak diren lokalak egokitzeko obretarako (103 kb)

LIZENTZIAK:

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA :

HIRILURREN BALIO IGOERAREN GAINEKO ZERGA

UDAL LOKALAK ETA MATERIALA:

APARKATZEKO TXARTELAK. BAIMENAK:

LIZENTZIA . ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEKO

ERROLDA

UDALTZAINGOAREN TXOSTENAK

WEB

AIRE KONPRIMITUKO PISTOLEN ETA KARABINEN TXARTELEN LIZENTZIA