2023ko abenduak 19

Antsoaingo Udalak 2024ko Urteko Kudeaketa Plana aurkeztu du, hobekuntza nabarmenak bultzatzeko eta garapen integral eta iraunkorra sustatzeko

Foto noticia

Antsoaingo Udaleko gobernu taldeak 2024ko Urteko Kudeaketa Planaren berri eman zien udal zerbitzu eta arloetako arduradunei. Plan hori funtsezkoa da eraginkortasunean aurrera egiteko eta udalaren antolaketa-kultura indartzeko. 2024-2030 Plan Estrategikoa datorren urtean egin aurretik, dokumentua asteazkeneko osoko bilkuran onartuko da.

Planak hamar ekintza zehatz lehenesten eta nabarmentzen ditu, batzuk berritzaileak direlako eta beste batzuk palanka bihurtzeko helburuarekin, etorkizunean hainbat arlotan esku hartzeko eta inbertsioak egiteko.

Ekintza horiek bat datoz Udalaren helburu estrategikoekin, eta gizarte-kohesioa sustatzera, ekitatea bilatzera eta esku hartzeko eta gobernatzeko tresnak hobetzera bideratzen dira.

2024 PGAk lotura estua du Antsoaingo Udalaren 2019-2023 Tokiko Ekintza Planarekin, eta bat egiten du Espainiako Hiri Agendak Nafarroara egokitutako helburuekin eta Garapen Iraunkorreko Helburuekin (GJH).

Barne-kudeaketako eta kudeaketa publikoko tresna bat da, eta herritarren parte-hartzea bultzatu nahi du, bai eta kudeaketaren jarraipena eta ebaluazioa erraztu ere, maila guztietan, besteak beste. Bihar onartuko da, aurrekontuekin batera.

Proiektuak

Dokumentuak xede eta helburu espezifikoak dituzten hamar proiektu biltzen ditu, eta horiek gauzatzeko arduradunak, inplikatutako arloak eta gauzatze-epeak eta -mailak zehazten ditu. Planean jasotakoak ez dira Udalak garatuko dituen proiektu bakarrak, baina bai berritzaileenak edo gobernu-taldeak palankaz jarduteko garrantzitsuentzat jotzen dituenak.

2024-2030 Plan Estrategikoaren definizioa

Proiektu honen helburua da 2030erako plan estrategiko bat eta ekintza-plan bat ezartzea, 2024aren amaieran ezartzeko. Ekimenak herritarren parte-hartzea, gardentasuna eta objektibotasuna sustatu nahi ditu erabakiak hartzerakoan, eta, horrela, esparru estrategiko sendoa sortu nahi du udalerriaren etorkizunerako.

Berdintasunaren arloko lehentasunak

Arlo horretako zeregin zehatzak eguneratzen, aztertzen eta ezartzen saiatzen da. Helburu hauek ditu: Sexu Jazarpenaren eta Sexu Arrazoigatiko Jazarpenaren Protokoloa eguneratzea; espazio kritikoak eta ez-seguruak detektatzea eta aztertzea; kanpoko argiztapena hobetzea herritarren segurtasunari dagokionez, bereziki emakumeena; eta Barne Berdintasunerako Plana ezartzea.

“Antsoain, Zaintzen duen Komunitatea” proiektua

Ekimen honen helburua da proiektu hau modu iraunkorrean eta zeharkakoan sendotzeko ekintza zehatzak ezartzea. Zaintzaren Itunak ezarritako ekintzak ikuskatuko dituen Ekitate Mahai bat sortzea, udaleko espazio eta dotazio komunitarioen beharrak aztertzea eta jangela kolektiboko proiektu pilotu bat abiaraztea herritarren bizi-kalitatea hobetzea helburu duten funtsezko neurriak dira.

Euskararen normalizaziorako urratsak

Euskararen normalizazioan aurrera egiteko eta Gazteria, Kirola eta eskolaz kanpoko jardueretan euskararen erabilera sustatzeko neurriak proposatzen ditu.

Kultura Plana

Plan estrategiko bat zehaztea du helburu, tokiko kultura eta haren gizarte-erabilgarritasuna sustatzeko eta elkarte-sarea indartzeko. Kultura-herritartasun aktiboa, inplikatua eta bere ondareaz jabetua eraiki nahi da, udalerriaren garapen integralean laguntzeko.

Sexu- eta genero-aniztasunaren diagnostikoa (LGTBIQ+)

Antsoaingo sexu- eta genero-aniztasunari buruzko diagnostiko zehatza egingo da, parte hartzeko jardueren, taldeen dinamizazioaren eta sentsibilizazio-ekintzen bidez. Horren guztiaren helburua da proiektuari esparru iraunkorra eta zeharkako proiekzioa ematea, ekintza zehatzetan modu paraleloan aurrera eginez.

Antsoaingo Kirol Eskolen eta Kluben Kudeaketa eta Dirulaguntza eredu berriak

Udalerriko kirol eskola eta klubentzako kudeaketa eta dirulaguntza ereduak eguneratu eta hobetu nahi ditu, proposamen berri hau kontuan hartzen duten kirol arloetan ekintzak ezarriz.

Langileen, udal-antolaketaren eta -funtzionamenduaren arloko lehentasunak

Barne prozesuak optimizatu nahi dira, Udalak herritarrei eskaintzen dizkien zerbitzuen eraginkortasuna eta kalitatea hobetzeko eta, gainera, lanaren duintasuna bermatzeko. Horretarako, Antolaketa Kultura Berria ezartzen jarraituko du udal-funtzionamenduan, zereginen antolaketa-azterketa egingo du eta negoziazio kolektiboa egingo du.

Azpiegitura berdeari, poligonoari, etxebizitzari eta energiari buruzko ekintzak.

Proiektu honek azpiegitura berdea hobetzeko ekintza espezifikoak garatzea eskatzen du, industrialdearen beharrei heltzea eta herriko etxebizitzaren egoera hobetzeko konponbideak lantzea, hala nola beheko etxebizitza edo erabiltzen ez diren merkataritza-lokal bihurtzeko aukera. Ingurune iraunkorra eta kalitatezkoa bermatu nahi da egoiliar guztientzat.

Toki Garapeneko Mahai bat sortuko da Hirigintza arloa Tokiko Garapenarekin eta Agenda 2030ekin koordinatzeko.

Zorpetze-azterketa eta progresibitateari buruzko azterketa

Proiektuaren helburua legezko aukeren, gaitasun ekonomikoaren, arriskuen eta finantzaketa bilatzeko aukeren benetako “argazkia” lortzea da, epe ertainean ohiko aurrekontu-irismenetik kanpoko inbertsioak egin ahal izateko. Tasa, zerga eta prezio publikoen progresibotasunari buruzko azterlan bat ere egingo du. Horrela, udalerriaren egonkortasun ekonomikoa bermatuko duten eta inbertsio garrantzitsuak egitea ahalbidetuko duten finantza-erabaki informatuak hartu nahi dira.

2024ko aurrekontuak

Osoko bilkurak 2024rako aurrekontuaren proposamena ere onartuko du. Bertan, lehentasuna ematen zaie udal-baliabideak herritarren artean aukerak eta baliabideak zuzen banatzeko, zerbitzu publikoak indartzeko eta energia hobetzeko gizarte-neurriei.

2017tik, aurrekontuak % 44 handitu dira pixkanaka, 2023koen aldean % 5, eta 11.382.331,76 eurora iritsi dira 2024rako.

Igoera hori, batez ere, udal finantzaketaren hobekuntzari esker izan da, Nafarroako Parlamentuak joan den legegintzaldian onartu baitzuen, eta ICIOk eragindako diru-sarreren aurreikuspenari esker, bizilagunen komunitateak egiten ari diren inguratzaile termikoen berritzeei esker, datorren urtean ere handitzen jarraituko dutela aurreikusi baita.

Gastu handienak langileei dagozkie (% 51,9), eta handitu egin dira negoziazio kolektiboaren ondoriozko akordioengatik eta “Antsoain, Zaintzen duen Erkidegoa” Erkidegoko proiekturako bi lanpostu publiko berri finkatzeagatik, bai eta funtzionamendu-gastuengatik ere (% 35). Berdintasun eta Politika Feministarako aurrekontu osoaren % 1 bideratzeko konpromiso politikoari eusten zaio, eta gainerakoa dirulaguntzetara (818.648) eta inbertsioetara (340.000) bideratuko da.

Aurreikusitako inbertsioen artean, kirol-instalazioetan zuzkidurak hobetzeko 70.000 €-ko erreserba eta aurrekontu parte-hartzaileetarako 60.000 €-ko erreserba nabarmentzen dira, beste dirulaguntza edo kapital-ekarpen batzuen bidez kanpoko baliabideekin finantzatu daitezkeen beste inbertsio batzuen kontura.

Antsoaingo Udalak 0 zordun udalerria izaten jarraitzen du.

NOTICIAS RELACIONADAS

Imagen Baditugu jaietako kartelak

Baditugu jaietako kartelak

2023ko Antsoaingo jaietako kartelen lehiaketako epaimahaiak aukeratutako bost kartelen bozketa amaituta, jakinarazten dizuegu  Maximiliano Ezequiel Cosatti Espindolaren  “...

Imagen Aukeratu jaietako kartela

Aukeratu jaietako kartela

Antsoainen erroldatutako 16 urtetik gorako herritarrek 2024ko Antsoaingo jaietako kartela aukeratu ahal izango dute, epaimahaiak aukeratutako 5 kartel finalisten artean. Perts...

Facebook
Twitter
Instagram
Volver arriba